2020 een bewogen of juist niet, motor jaar. Door het Corona virus is er maar heel weinig gereden omdat Nederland in een "lockdown" was gedompeld.

Gereden werd er o.a. op woensdag 10 juni de Baarle Nassuarit. Op dinsdag 30 juni de "Maasrit" waarvan enkel foto's. o.a. was er een koffie stop in de niet meer in gebruik  zijnde N.V.  Heldensche Steenfabriek in Panningen (Limburg), de bediening hier was vlot en vriendelijk door personeel met een handicap. Na de koffie met appelcake konden we een kijkje nemen in de gerestaureerde steenoven die, aldus onze begeleidster, bij wijze van spreken "zo opgestart worden".  

Bij de foto's, overvaren bij Steyl. Bij de start in Gilze, verzorgingsplaats "Raakeind" heeft Hasan heeft een lampje en achteruitkijkspiegel probleem. Ruud helpt hem een handje, helaas kan het lampje probleem niet ter plaatse worden opgelost. De achteuitkijkspiegel werd netjes vastgezet. Het restaurant in Panningen in de steenfabriek. Twee opnames in de eigenlijke oven tot slot.

Op dinsdag 07 juli reden we een 'avondrit' van ongeveer 90 km. een verslagje, eventueel, komt hier!

Op 21 augustus is er een BBQ rit, de BBQ wordt gehouden ten huize 'van Hasselt".i.v.m. het Corona virus is deze rit en de BBQ alleen voor de regelmatige deelnemers aan de ritten toegankelijk, hoe vervelend deze maatregel ook is.